Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet stikstofreductie en natuurverbetering

Dit wetsvoorstel introduceert in de Wet natuurbescherming en later in de Omgevingswet 3 resultaatsverplichtende omgevingswaarden en een programma met maatregelen om de depositie van stikstof op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen en de natuur in die gebieden te verbeteren. Ook introduceert het wetsvoorstel een partiële vrijstelling voor de bouwsector van de Natura 2000-vergunningplicht, namelijk voor de stikstofemissie van bouwwerkzaamheden. Ten slotte introduceert het wetsvoorstel een programma met maatregelen gericht op het legaliseren van voorheen vergunningvrije projecten met geringe depositie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011476

Opschrift

Wet van 10 maart 2021 tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-05-2020 Internetconsultatie (start)
10-06-2020 Internetconsultatie (eind)
10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-10-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-11-2020 Verslag
20-11-2020 Nota n.a.v. verslag
24-11-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
10-12-2020 Plenaire behandeling Tweede Kamer
17-12-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-01-2021 Voorlopig verslag
22-01-2021 Memorie van antwoord
11-02-2021 Nader voorlopig verslag
19-02-2021 Nadere memorie van antwoord
02-03-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
09-03-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-03-2021 Bekendmaking stb-2021-140
14-06-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-288
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-288

Startpagina

Acties

Delen regeling