Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanwijzing meldkamers

De Wijzigingswet meldkamers regelt dat er tien samengevoegde meldkamers komen voor meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee. De locaties en de werkgebieden van deze meldkamers moeten bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Dit besluit bevat die aanwijzingen. Het besluit treedt in werking zodra de Wijzigingswet meldkamers in werking treedt, en bevat overgangsrecht voor de twee meldkamers die op dat moment nog niet zijn samengevoegd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011482

Opschrift

Besluit van [ datum], houdende aanwijzing van de locaties en de werkgebieden van de meldkamers, bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Politiewet 2012.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
16-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-07-2020 Bekendmaking stb-2020-285
25-07-2020 Inwerkingtreding stb-2020-285
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling