Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging van het besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Gemeenten ontvangen voor uitvoering van het regionale programma voortijdig schoolverlaten een specifieke uitkering. Om ervoor te zorgen dat gemeenten hetzelfde bedrag in 2021 tot en met 2024 ontvangen als de jaren hiervoor wordt het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie gewijzigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011484

Opschrift

Besluit ….. tot wijziging van een het besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met het verlengen van de grondslag voor een specifieke uitkering aan gemeenten voor de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-04-2020 Internetconsultatie (start)
04-05-2020 Internetconsultatie (start)
01-06-2020 Internetconsultatie (eind)
01-06-2020 Internetconsultatie (eind)
10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
26-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
27-08-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 29-09-2020 Bekendmaking stb-2020-353
30-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-353

Startpagina

Acties

Delen regeling