Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijiziging van het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de implementatie van de BBT-conclusies afvalverbranding

Dit besluit implementeert Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor afvalverbranding (PbEU L312)de nieuwe Europese milieuregels voor afvalverbrandingsinstallaties, de zogenoemde BBT-conclusies Afvalverbranding, in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (hierna: Bal). De gewijzigde BBT-conclusies voor afvalverbrandingsinstallaties zijn op 12 november 2019 met het Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2010 vastgesteld. De conclusies over de beste beschikbare technieken (hierna: BBT) voor afvalverbranding hebben tot doel om ter bescherming van het milieu, emissies van afvalverbrandingsinstallaties naar lucht en water te voorkomen en te reduceren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK011502

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-08-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
24-08-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
21-09-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling