Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Bestaande wetgeving biedt al veel ruimte voor de continuïteit van het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur. Waar dat echter niet het geval is of dreigt te zijn, zijn nieuwe wettelijke voorzieningen of aanpassingen geboden. Dit wetsvoorstel strekt ertoe zulke voorzieningen te bieden, in het bijzonder op het terrein van het wetgevingsproces, enkele wettelijk voorgeschreven procedures en termijnen en enkele specifieke wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris JenV
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35434
KetenID WGK011513

Opschrift

Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-04-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-04-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-04-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 08-04-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
09-04-2020 Verslag
10-04-2020 Nota n.a.v. verslag
16-04-2020 Nota van wijziging
16-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-04-2020 Nota n.a.v. Verslag
21-04-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-04-2020 Bekendmaking stb-2020-124
24-04-2020 Inwerkingtreding stb-2020-126
24-04-2020 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2020-126
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling