Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

Het wetsvoorstel strekt tot verdergaande regulering van trustkantoren. Er worden drie verboden ingevoerd, zodat de integriteitsrisico’s in de sector beter beheersbaar worden gemaakt. Het betreft de volgende verboden: (i) algeheel verbod voor het aanbieden van doorstroomvennootschappen (ii) Een verbod om diensten te verlenen aan cliënten, doelvennootschappen of UBO’s van cliënten of doelvennootschappen die gevestigd zijn of hun zetel hebben in een derde hoog risicoland (iii) Een verbod om diensten te verlenen aan cliënten, doelvennootschappen of UBO’s van cliënten of doelvennootschappen die gevestigd zijn of hun zetel hebben in een land die op de lijst staat van non-coöperatieve landen op belastinggebied.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011525
Status Voortijdig beëindigd

Opschrift

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met aanvullende maatregelen om de integriteitrisico’s bij trustdienstverlening te beheersen

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-04-2020 Internetconsultatie (start)
07-05-2020 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling