Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Hiermee wordt onder meer een algemene verplichting vastgelegd om bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan in te winnen, bij te houden en te registreren, alsmede een bestraffing in het geval van niet-nakoming van die verplichting.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris EZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011554

Opschrift

Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
02-10-2018 Implementatieschema EU-richtlijn
06-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-12-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-04-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
03-06-2021 Verslag
05-07-2021 Nota n.a.v. verslag
07-07-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
04-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
04-12-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
23-11-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
24-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 16-12-2021 Bekendmaking stb-2021-610
27-01-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-38
28-01-2022 Inwerkingtreding stb-2022-38

Startpagina

Acties

Delen regeling