Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Hiermee wordt onder meer een algemene verplichting vastgelegd om bepaalde informatie over trusts en soortgelijke juridische constructies en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan in te winnen, bij te houden en te registreren, alsmede een bestraffing in het geval van niet-nakoming van die verplichting.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris EZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011554

Opschrift

Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
15-05-2020 Internetconsultatie (eind)
06-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-12-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling