Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Strafbaarstelling van het bezit van instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen

Met dit voorstel van wet wordt uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer aangenomen (gewijzigde) motie van het lid Van Wijngaarden c.s. om het in bezit hebben van een ‘pedohandboek’ zelfstandig strafbaar te stellen (Kamerstukken II 2019/20, 31 015, nr. 190).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011588

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van het in bezit hebben van materiaal bevattende instructieve informatie over het seksueel misbruiken van kinderen.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-07-2020 Internetconsultatie (start)
18-09-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling