Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Het ontwerp bevat de regels die nodig zijn op grond van de Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen. Het bepaalt het juiste screeningsniveau aan de hand van de gevoeligheid van de werkzaamheden die worden verricht. Daarnaast wijst het de misdrijven aan die beschouwd worden als zwaarwegende beletselen, stelt het regels over de meldplicht, de te volgen procedure voor, tijdens en na het betrouwbaarheidsonderzoek en bepaalt het wanneer een nieuwe screening moet plaatsvinden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011677

Opschrift

Besluit houdende regels over het screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de Politieacademie gaan verrichten of verrichten (Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-12-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-01-2022 Internetconsultatie (eind)
24-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
31-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2022-453
06-10-2022 Bekendmaking stb-2022-380

Startpagina

Acties

Delen regeling