Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP & Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES (behorend bij 'verzamelwet')

Behoort bij wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES ('verzamelwet'; Kamerstukken 35648; ID 6301).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Organisatie en beleid
Bestuur | Rijksoverheid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011683

Opschrift

Besluit van [datum] tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van dat besluit op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-02-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling