Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tot aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht klein pensioen

De regeling voor waardeoverdracht van kleine pensioenen wordt aangepast zodat ook pensioenen ontstaan door collectieve beëindiging kunnen worden overgedragen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36004
KetenID WGK011687

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
19-04-2021 Internetconsultatie (eind)
08-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 23-12-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-01-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
08-02-2022 Verslag
03-05-2022 Nota n.a.v. verslag
03-05-2022 Nota van wijziging
07-06-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 04-07-2022 Voorlopig verslag Kamerstukken 36004
02-09-2022 Memorie van antwoord
13-09-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 11-10-2022 Bekendmaking stb-2022-387
21-11-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-467
09-12-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-497

Startpagina

Acties

Delen regeling