Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en van de Faillissementswet in verband met de bevoegdheid om vast te stellen dat een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen en in verband met de verificatie van interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of beleggingsonderneming ter uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014

toekennen bevoegdheid aan DNB om te beoordelen of bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen; rente die loopt na faillietverklaring van bank of beleggingsonderneming wordt geverifieerd

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 35945
KetenID WGK011707

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-04-2021 Internetconsultatie (start)
03-06-2021 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 17-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-10-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-11-2021 Verslag
14-12-2021 Nota n.a.v. verslag
10-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 21-02-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
22-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
22-02-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 02-03-2022 Bekendmaking stb-2022-105
03-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-105

Startpagina

Acties

Delen regeling