Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet Adviescollege ICT-toetsing

Dit wetsvoorstel regelt de instelling van het Adviescollege ICT-toetsing Het wetsvoorstel volgt op de kabinetsbrief van 20 december 2019 (26643, nr. 656) en de daarin omschreven externe onderzoeken over de positie van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (BIT). Het adviescollege is vooruitlopend op de wet tijdelijk bij besluit (Instellingsbesluit Adviescollege ICT-toetsing) ingesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36191
KetenID WGK011718

Opschrift

Wet van , houdende instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid, de politie en de Raad voor de rechtspraak (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-06-2021 Internetconsultatie (start)
16-07-2021 Internetconsultatie (eind)
11-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
23-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Tweede Kamer 09-09-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-10-2022 Verslag
02-05-2023 Nota n.a.v. verslag
02-05-2023 Nota van wijziging
17-05-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
23-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 11-07-2023 Voorlopig verslag
27-09-2023 Memorie van antwoord
31-10-2023 Tweede nader voorlopig verslag
30-01-2024 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-02-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 28-02-2024 Bekendmaking stb-2024-42
17-04-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-94
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-94

Startpagina

Acties

Delen regeling