Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd vanwege de uitbraak van het coronavirus

Via de algemene maatregel van bestuur is - kort gezegd - ten eerste geregeld dat Wmo-cliënten voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage zijn verschuldigd omdat zorg en ondersteuning niet is geleverd vanwege de uitbraak van het coronavirus en ten tweede is voor het CAK de bevoegdheid gecreëerd om de eigen bijdrage bij een buitengewone gebeurtenis kwijt te schelden dan wel te bepalen dat deze voor een beperkte periode verschuldigd is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011727

Opschrift

Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd en het regelen van een bevoegdheid voor het inkorten van de termijn waarover de eigen bijdrage wordt geïnd of het kwijtschelden van een bijdrage in het geval van een buitengewone gebeurtenis

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-08-2020 Advies Raad van State uitgebracht
31-08-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-09-2020 Bekendmaking stb-2020-322
10-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-322
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling