Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterking eindexamenorganisatie

Dit wijzigingsbesluit van het Eindexamenbesluit VO en Eindexamenbesluit VO BES beoogt de invoering van een viertal maatregelen ter versterking van de examenorganisatie op scholen in het voortgezet onderwijs (vo): a.het aanscherpen en aanvullen van de vereisten van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (pta), b.het verplichten van een examencommissie voor vo-scholen voor de borging van de kwaliteit van de examinering, c.verduidelijking en versterking van de rol van de examensecretaris, en d.het aanscherpen van de eisen rondom het uitreiken van de schoolexamenresultaten door de school aan leerlingen en ouders ter afsluiting van het schoolexamen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011731

Opschrift

Voorstel tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES in verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexamenorganisatie in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-09-2020 Internetconsultatie (start)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling