Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wajong groep Oomen

Dit wetsvoorstel bevat een aanpassing van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten die voortvloeit uit de behandeling van de wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong (hierna: vereenvoudiging Wajong) in de Eerste Kamer. In het debat met de Eerste Kamer over het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong heeft mevrouw Oomen-Ruijten (CDA) aandacht gevraagd voor de groep mensen in de Wajong2010 die sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 aaneengesloten werkt, een inkomen heeft van meer dan 20 procent WML en de verwachting had om in 2021, 2022 of 2023 de voortgezette werkregeling in te kunnen stromen. Dit wetsvoorstel regelt dat er voor een specifieke groep Wajongers die verwacht had in 2021, 2022 of 2023 in de voortgezette werkregeling te stromen, het garantiebedrag alsnog te baseren op de voortgezette werkregeling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011775
Status Voortijdig beƫindigd

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
12-08-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 08-09-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
07-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 05-05-2021 Bekendmaking stb-2021-22511
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling