Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit BRP ivm aanwijzing werkzaamheden (boa's & gezaghebbers BES) met gewichtig maatschappelijk belang

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). De wijziging dient ten eerste voor het aanwijzen van de werkzaamheden van privaatrechtelijke werkgevers van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang voor zover deze noodzakelijk zijn voor de opsporingstaken van hun boa’s. Deze aanwijzing betreft het systematisch kunnen verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP. Daarnaast worden de werkzaamheden van de gezaghebbers op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart met publiek identificatiemiddel aangewezen als werkzaamheden van gewichtig maatschappelijk belang. Dit betreft eveneens het systematisch kunnen verstrekken van gegevens uit de BRP op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP. Wat deze laatste aanwijzing betreft gaat het om een tijdelijke maatregel, gezien het voornemen om hiervoor een aparte grondslag in de Wet BRP op te nemen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011786

Opschrift

Wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon van buitengewoon opsporingsambtenaren en van de werkzaamheden van de gezaghebber van een openbaar lichaam als door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling