Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Bevat regelgeving om het invoeren van statiegeld op 'blikjes' mogelijk te maken. Bevat: 1 doelstelling van 90% gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen; en 2. verplichting voor statiegeld op metalen drankverpakkingen voor water, frisdrank, bier en alcoholhoudende drank met een inhoud 3 liter of minder; 3. uitbreiding grondslag om hoogte statiegeld vast te stellen voor metalen drankverpakkingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011796

Opschrift

Besluit van …….houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen en het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen (Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-11-2020 Internetconsultatie (eind)
10-11-2020 Internetconsultatie (eind)
09-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-10-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
02-12-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
29-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
30-04-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-05-2021 Bekendmaking stb-2021-228
18-05-2021 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
19-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
18-06-2021 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
31-12-2022 Inwerkingtreding stb-2021-228

Startpagina

Acties

Delen regeling