Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Het Besluit tot wijziging van enkele onderwijsbesluiten in verband met de wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs geeft verdere uitvoering aan het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. De wijzigingen in dit besluit richten zich op drie elementen. Allereerst betreft het de wijzigingen van terminologie en definities in diverse besluiten, zoals het vervangen van aoc en vakinstelling door beroepscolleges. Daarnaast geeft dit besluit uitvoering aan de harmonisering van de bekostiging van groen onderwijs aan voormalig aoc’s. Tot slot geeft het uitvoering aan diverse wijzigingen rondom verticale scholengemeenschappen. Het gaat hierbij om de huisvestingsvergoeding, de uitkeringskosten en aanvraagprocedure.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011803

Opschrift

Besluit tot wijziging van diverse onderwijsbesluiten in verband met de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling