Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling taken meteorologie en seismologie in verband met evaluatie

De Regeling taken meteorologie en seismologie (RTMS) is geëvalueerd. In de evaluatie is de werking van GRIP-2 als criterium voor het moment van de kosteloze ondersteuning voor bestuursorganen bij maatschappij-ontwrichtend weer en calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt meegenomen. Uit de evaluatie is gebleken dat dit criterium en enkele andere zaken niet goed of zelfs belemmerend werkten. Met deze regeling worden de gesignaleerde knelpunten geadresseerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011816

Opschrift

Regeling houdende wijziging van de Regeling taken meteorologie en seismologie in verband met evaluatie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Bekendmaking 09-07-2021 Bekendmaking stcrt-2021-32493
01-10-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-32493
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling