Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport

Ten opzichte van 2019 wordt de regeling DKTI uitgebreid met een nieuwe categorie, genoemd ‘learning by using’. Het doel van learning bij using is het opdoen en delen van ervaring met grootschalige aanschaf en gebruik van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer om hierdoor kennis over een effectieve en efficiënte inzetbaarheid (bijvoorbeeld in verband met de actieradius, de laadduur of meer in algemene zin de operationele kosten) van deze voertuigen verder te verhogen. Concreet betreft dit zero-emissie voertuigen in de categorieën N1, N2 en N3. Projecten betreffende het rijden op alternatieve brandstoffen worden niet ondersteund vanuit learning by using. Verder wordt de subsidieregeling DKTI op nog wat kleine punten aangepast. O.a. is de regeling aangepast om beter aan te sluiten op de introductie van de Subsidieregeling elektrische bedrijfsvoertuigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011819

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr…, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport in verband met de aanvraagperiode 2020

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
05-11-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 05-02-2021 Bekendmaking stcrt-2021-2630
06-02-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-2630
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling