Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen I

O.g.v. het wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I (hierna: WCO I) kan de rechtbank op verzoek van het bestuur van een onderneming voor faillietverklaring al een curator en rechter-commissaris benoemen. De EK heeft de behandeling van de WCO I aangehouden, in afwachting van verduidelijking van de positie van werknemers in geval van een doorstart in faillissement. Dit wetsvoorstel beoogt – mede n.a.v. een aanbeveling van de OVV – het toepassingsbereik van de WCO I te beperken tot situaties waarin er sprake is van (1) een faillissement zonder doorstart, t.b.v. een ordentelijke afwikkeling van een bedrijf of organisatie – bijvoorbeeld vanwege een belangrijke maatschappelijke taak, zoals bij ziekenhuizen – of (2) een faillissement waarbij wel sprake is van een doorstart, maar al duidelijk is dat alle werknemers daarbij zullen overgaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011820

Opschrift

Wijziging van de wet inzake de wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I) (Novelle inzake de beperking van het toepassingsbereik van de Wet continuïteit ondernemingen I).

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-05-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
21-07-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling