Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beroepsgerichte rekenreferentieniveaus mbo

In het regeerakkoord is afgesproken dat het rekenonderwijs in het mbo meer beroepsgericht wordt. Daartoe worden er nieuwe niveaus voor rekenen vastgesteld. Deze rekenniveaus zullen worden getoetst met een instellingsexamen rekenen. Het behaalde resultaat voor dit examenonderdeel krijgt een plaats in het slaag-/zakbesluit. Het gaat dus meetellen voor in ieder geval de mbo-niveaus 2 tot en met 4.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011831

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-02-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
02-04-2021 Internetconsultatie (eind)
25-06-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-09-2021 Advies Raad van State uitgebracht
28-01-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-02-2022 Bekendmaking stb-2022-62
14-02-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-62
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling