Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om voor studenten een gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te kunnen ontwikkelen (flexibel onderwijs). Deze ruimte wordt gerealiseerd door de verankering van het experiment leeruitkomsten in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36136
KetenID WGK011840

Opschrift

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-05-2021 Internetconsultatie (start)
01-06-2021 Internetconsultatie (start)
12-07-2021 Internetconsultatie (eind)
17-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-06-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
30-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
13-09-2022 Verslag
14-06-2023 Nota n.a.v. verslag
14-06-2023 Nota van wijziging
07-03-2024 Plenaire behandeling Tweede Kamer
12-03-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 16-04-2024 Voorlopig verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling