Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet wijzigingen bestuur en inrichting van academische ziekenhuizen

Dit wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden die de regering stelt aan de samenvoeging tussen VUmc en AMC tot Amsterdam UMC, alsmede de gevolgen van die samenvoeging wat betreft de samenwerking tussen de UvA, de VU en het nieuwe academische ziekenhuis. Ook wordt de wettelijke bepalingen inzake de afstemming van de samenwerking tussen universiteiten en academisch ziekenhuizen van toepassing op bijzondere universiteiten en academische ziekenhuizen, nu deze niet meer uitgaan van dezelfde rechtspersoon.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36276
KetenID WGK011842

Opschrift

Wet wijzigingen bestuur en inrichting van academische ziekenhuizen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
13-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-08-2021 Internetconsultatie (eind)
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
28-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 36276
06-02-2023 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling