Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet wijzigingen bestuur en inrichting van academische ziekenhuizen

Dit wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden die de regering stelt aan de samenvoeging tussen VUmc en AMC tot Amsterdam UMC, alsmede de gevolgen van die samenvoeging wat betreft de samenwerking tussen de UvA, de VU en het nieuwe academische ziekenhuis. Ook wordt de wettelijke bepalingen inzake de afstemming van de samenwerking tussen universiteiten en academisch ziekenhuizen van toepassing op bijzondere universiteiten en academische ziekenhuizen, nu deze niet meer uitgaan van dezelfde rechtspersoon.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36276
KetenID WGK011842

Opschrift

Wet van 7 juni 2023, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 Internetconsultatie (start)
13-07-2021 Internetconsultatie (start)
23-08-2021 Internetconsultatie (eind)
15-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
28-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 15-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-02-2023 Verslag
02-05-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
09-05-2023 Nota n.a.v. verslag
25-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-06-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-06-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
06-06-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 23-06-2023 Bekendmaking stb-2023-226
04-10-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-324
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-324

Startpagina

Acties

Delen regeling