Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitdrukkingsvaardigheid en meerwaarde

Met de Wet taal en toegankelijkheid wordt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aangepast op onderdelen die zien op de taal waarin het onderwijs wordt verzorgd en de examens worden afgenomen. Daarnaast is de inspanningsplicht voor (bekostigde) onderwijsinstellingen om zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs te richten op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van studenten aangepast. In het besluit worden nadere regels gesteld ter uitwerking van deze onderdelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 31288
KetenID WGK011846

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-10-2020 Internetconsultatie (start)
13-11-2020 Internetconsultatie (eind)
15-01-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-01-2021 Voorhang start Tweede Kamer
17-03-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling