Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit van houdende wijziging van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen in verband met de sanering van de gemeentelijke stamlijn in Arnhem

Op 30 april 2020 heeft de beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, conform artikel 6, vijfde lid, van de Spoorwegwet, een verzoek ingediend tot instemming met de sanering van de spoorweg “Arnhem, gemeentelijke stamlijn”. De sanering volgt uit de afwezigheid van treinverkeer op deze stamlijn en de vaststelling dat er geen zicht is op hervatting daarop van dit treinverkeer. Daarom kan de aanwijzing van “Arnhem, gemeentelijke stamlijn” als hoofdspoorweg ingetrokken worden. Dit geschiedt door de onderhavige wijziging van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen. Hiermee wordt de stamlijn verwijderd uit de in bijlage 2 bij dat besluit opgenomen lijst van hoofdspoorwegen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011847

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
02-09-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 01-10-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-10-2020 Bekendmaking stb-2020-381
15-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-381
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling