Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel strekkende tot het afzien van geweld jegens het kind bij de verzorging en opvoeding op de BES-eilanden

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35791
KetenID WGK011863

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES inhoudende dat er in de verzorging en opvoeding van een kind geen plaats is voor het gebruik van geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-09-2020 Internetconsultatie (start)
06-11-2020 Internetconsultatie (eind)
05-02-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 02-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 30-03-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-05-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
04-06-2021 Verslag
01-09-2021 Nota n.a.v. verslag
15-09-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
23-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
12-10-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 08-11-2021 Bekendmaking stb-2021-535
08-11-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-536
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-536

Startpagina

Acties

Delen regeling