Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Studiesuccesfactoren mbo (ogv actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs)

In dit besluit wordt uitgewerkt wanneer een beroepsopleiding te weinig studiesucces heeft en daarmee mogelijk als zeer zwak onderwijs wordt aangemerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011864

Opschrift

Besluit van 24 juni 2022 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-12-2021 Internetconsultatie (start)
14-01-2022 Internetconsultatie (eind)
01-04-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-04-2022 Voorhang start Tweede Kamer
29-04-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
29-04-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
04-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
21-06-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 01-07-2022 Bekendmaking stb-2022-273
01-08-2022 Inwerkingtreding stb-2022-273
19-08-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling