Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de bijlage bij de WAHV en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Ieder jaar worden de tarieven van o.a. de verkeersboetes geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS. Hiervoor worden de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening aangepast. Dit jaar bevat het wijzigingsbesluit ook enkele inhoudelijke wijzigingen, ter uitwerking van de afspraak in het regeerakkoord om de boetes voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtredingen te verhogen en de boetes voor kleine overtredingen te verlagen. Daartoe heeft de Commissie Feiten en Tarieven (CFT) van het openbaar ministerie (OM) in 2020 advies uitgebracht. Uit dit advies worden enkele aanbevelingen budgetneutraal uitgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011878

Opschrift

Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
19-11-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
23-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
01-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
22-12-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 25-01-2022 Bekendmaking stb-2022-30
01-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-30
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling