Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur

Dit besluit strekt tot hernieuwde implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede de implementatie van richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2019, L 305). Het betreft een zuivere implementatie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011901

Opschrift

Besluit van [PM] ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2008, L 319) alsmede richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2019 tot wijziging van richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU 2019, L 305) (Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1936
03-12-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1936
11-11-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 25-11-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
15-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
09-03-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 01-02-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-05-2023 Bekendmaking stb-2023-171
01-06-2023 Inwerkingtreding stb-2023-171

Startpagina

Acties

Delen regeling