Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Artikel 13 van het wetsvoorstel Wet kwaliteit incassodienstverlening bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld kunnen worden omtrent de kwaliteit die een incassobureau in acht dient te nemen bij het aanbieden en verrichten van de incassodiensten. Deze kwaliteitseisen zullen de opbouw van de vordering en de specificatie daarvan alsmede de inrichting van het incassoproces en de administratie daarvan beslaan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011923

Opschrift

Besluit houdende nadere eisen met betrekking tot de kwaliteit van incassodienstverlening

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 02-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling