Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces (fase 2 transitie Kiesraad)

De wetgeving voor de transitie van de Kiesraad is ingedeeld in twee fases. Dit wetsvoorstel voorziet in regelgeving met betrekking tot de tweede fase. De eerste fase voorziet in de wettelijke basis voor eisen aan het digitale hulpmiddel en de bijbehorende taken en bevoegdheden van de Kiesraad. Het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld is al in behandeling bij de Tweede Kamer (kst- 36150). De tweede fase heeft betrekking op bredere kwaliteitsaspecten van de uitvoering van het verkiezingsproces en de rol van de Kiesraad daarbij. In de tweede fase wordt de transitie van de Kiesraad richting een verkiezingsautoriteit afgerond.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36552
KetenID WGK011930

Opschrift

Wijziging van de Kieswet, houdende regels over de rolverzwaring van de Kiesraad met het oog op een betrouwbaar verkiezingsproces

Opmerking

Opgenomen in verkiezingsagenda

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2022 Internetconsultatie (start)
17-02-2023 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 18-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-01-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling