Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteitsbevordering verkiezingsproces (fase 2 transitie Kiesraad)

De wetgeving voor de transitie is ingedeeld in twee fases. Dit wetsvoorstel voorziet in regelgeving met betrekking tot de tweede fase. De eerste fase voorziet in de wettelijke basis voor eisen aan het digitale hulpmiddel en de bijbehorende taken en bevoegdheden. De tweede fase gaat in op bredere kwaliteitsaspecten in het verkiezingsproces en de rol van de Kiesraad daarin. In de tweede fase wordt de transitie van de Kiesraad richting een verkiezingsautoriteit afgerond.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011930

Opschrift

Wijziging van de Kieswet, houdende regels over de rolverzwaring van de Kiesraad met het oog op een betrouwbaar verkiezingsproces

Opmerking

Opgenomen in verkiezingsagenda

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling