Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet richtlijn 2020/1057 (Mobiliteitspakket)

Wetsvoorstel ter implementatie van Richtlijn (EU) 2020/1057 van 15 juli 2020, tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
Kamerstuknummer 36166
KetenID WGK011962

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
14-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Tweede Kamer 07-07-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
14-07-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
28-09-2022 Verslag
20-12-2022 Nota n.a.v. verslag
09-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 20-02-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-02-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
21-02-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 10-05-2023 Bekendmaking stb-2023-151
10-05-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-152
01-06-2023 Inwerkingtreding stb-2023-152
27-07-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-273
21-08-2023 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling