Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling nieuwe normpercentages zorgtoeslag met ingang van het berekeningsjaar 2021

In het kader van de verbetering van de uitvoerbaarheid van de toeslagen is besloten tot drie aanpassingen in de zorgtoeslag die budgettair neutraal verlopen. Die verbeteringen zijn opgenomen in het voorstel voor de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen. Ter dekking van de verbeteringen worden de normpercentages voor de zorgtoeslag met ingang van het berekeningsjaar 2021 met 0,04% verhoogd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011965

Opschrift

Besluit van....houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2021.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-09-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
12-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
15-10-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
Bekendmaking 16-11-2020 Bekendmaking stb-2020-452
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2020-452
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling