Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit verhoging miv berekeningsjaar 2021 van bedragen in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget

De regering verhoogt, als onderdeel van de maatregelen uit de augustusbesluitvorming 2020, het maximumbedrag vanaf het derde kind van het kindgebonden budget met € 544,– per jaar met ingang van 1 januari 2021.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011966

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-09-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-10-2020 Internetconsultatie (eind)
30-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
20-11-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-11-2020 Bekendmaking stb-2020-477
09-12-2020 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2021 Inwerkingtreding stb-2021-477
01-01-2021 Volledige inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling