Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit algemene regels leefomgeving ivm aanscherping emissiegrenswaarden pluimvee

Voor biologisch gehouden kippen gaan (anders dan nu) emissiegrenswaarden gelden. Daarnaast gaat voor veehouders die biologische varkens houden en/of scharrelvarkens de verplichting gelden dat een plan moet worden opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de emissie van ammoniak te beperken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011978

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving vanwege het opheffen van de vrijstelling van emissie-eisen voor het biologisch houden van legkippen en het opstellen van een plan met emissiereducerende maatregelen voor het biologisch houden van varkens, en scharrelvarkens

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling