Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PbEU 2019, L 198)

Dit besluit geeft uitvoering aan de verordening (EU) nr. 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PbEU 2019, L 198) Drie onderwerpen worden geregeld: (1) het aanwijzen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) als de bevoegde autoriteiten in de zin van de verordening, (2) het noemen van de artikelen in de verordening op overtreding waarvan een bestuursrechtelijke boete kan worden opgelegd, en (3) het noemen van de bestuursrechtelijke sancties of maatregelen die kunnen worden opgelegd, waaronder de last onder dwangsom en de publicatie van overtredingen, voor zover dat niet op grond van de reeds bestaande regelgeving mogelijk is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Verordening
KetenID WGK012025

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PbEU 2019, L 198)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-04-2021 Internetconsultatie (start)
03-06-2021 Internetconsultatie (eind)
26-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 21-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 30-03-2022 Bekendmaking stb-2022-129
31-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-129

Startpagina

Acties

Delen regeling