Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet accountancysector

Dit wetsvoorstel heeft tot doel de kwaliteit te verhogen van de wettelijke controle door externe accountants van financiële verantwoordingen of jaarrekeningen. Hiermee wordt mede uitvoering gegeven aan de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie toekomst accountancysector (Kamerstukken II 2019/20 33977, nr. 29).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012037

Opschrift

Wijziging van enkele wetten op het terrein van de accountancy in verband met maatregelen om de kwaliteit te verhogen van de wettelijke controle (Wijzigingswet accountancysector)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 Internetconsultatie (start)
16-09-2021 Internetconsultatie (eind)
08-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
30-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 14-12-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling