Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van regels inzake industriële emissies

In deze wijzigingsregeling wordt ter uitvoering van het Schone Lucht Akkoord een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regels inzake industriële emissies. Het gaat onder meer om de aanpassing van de voorschriften inzake de rentevoet en de berekening van de kosteneffectiviteit. Streven is in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving verwante aanpassingen door te voeren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012083
Status Voortijdig beëindigd

Opmerking

vervallen. Onderdeel geworden van wijzigingsregeling onder de Omgevingswet

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-03-2021 Internetconsultatie (start)
29-03-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling