Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wwg, Wp 2000 i.v.m. implementatie Eerste Mobiliteitspakket

Op 31 juli 2020 zijn Verordening 2020/1054, Verordening 2020/1055 en Richtlijn 2020/1057 gepubliceerd, die gezamenlijk bekend staan als het Eerste Mobiliteitspakket. Verordening 2020/1054 wijzigt Verordening 561/2006 en Verordening 165/2014 met betrekking tot rij- en rusttijden in het wegvervoer en de (digitale) tachograaf; Verordening 2020/1055 wijzigt Verordening 1071/2009 en Verordening 1072/2009 met betrekking tot de toegang tot het beroep van wegvervoerder en de toegang tot de markt van het internationale goederenvervoer. Richtlijn 2020/1057 stelt specifieke regels met betrekking tot de detacheringsrichtlijn (96/71/EG) wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en wijzigt Richtlijn 2006/22 wat betreft handhavingsvoorschriften in het wegvervoer. Het Eerste Mobiliteitspakket vereist op enkele terreinen nadere voorschriften in nationale wetgeving. Onderhavig voorstel van wet werkt deze nadere voorschriften uit in de Wet wegvervoer goederen, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Weg
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK012096

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2020/1057
03-12-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2020/1057
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling