Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19

De Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 maakt het mogelijk dat de in het kader van CoronaMelder verwerkte gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere lidstaten van de Europese Unie die een vergelijkbare notificatieapplicatie gebruiken. Daartoe is de zogenaamde federatieve gateway opgericht. In dit besluit wordt geregeld dat de minister van VWS de verwerkingsverantwoordelijke is voor het verstrekken aan en het ontvangen van gegevens via deze federatieve gateway.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012102

Opschrift

Tijdelijke bepalingen in verband met de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van gegevens tussen Europese interoperabiliteit van de in artikel 6d van de Wet publieke gezondheid bedoelde notificatieapplicatie en notificatieapplicaties die worden gebruikt door andere lidstaten van de Europese Unie (Tijdelijk besluit Europese interoperabiliteit notificatieapplicatie covid-19)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-11-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
18-12-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
28-01-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
15-04-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 26-04-2021 Bekendmaking stb-2021-201
27-04-2021 Inwerkingtreding stb-2021-201
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling