Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit stikstofreductie en natuurverbetering

Dit wijzigingsbesluit stelt nadere regels over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Kamerstukken 35600).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012103

Opschrift

Besluit van ... tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur (stikstofreductie en natuurverbetering)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-12-2020 Internetconsultatie (start)
24-01-2021 Internetconsultatie (eind)
20-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-12-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
09-01-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
19-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
14-06-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 16-06-2021 Bekendmaking stb-2021-287
01-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-288

Startpagina

Acties

Delen regeling