Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit rechtspositie voorzitters Regionale toetsingscommissies euthanasie

Het besluit voorziet in regels over de rechtspositie van de coördinerend voorzitter en de overige voorzitters van de regionale toetsingscommissies euthanasie. De rechtspositie van de coördinerend voorzitter wordt met dit besluit sterk verbeterd: aan de coördinerend voorzitter worden, hoewel hij geen ambtenaar is, arbeidsvoorwaardelijke aanspraken toegekend die gebruikelijk zijn voor ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben met de Staat. Deze aanspraken zijn opgesomd in artikel 4 van het besluit. Met deze verbetering van de rechtspositie van de coördinerend voorzitter wordt bewerkstelligd dat voor de vervulling van deze deeltijdfunctie ook in de toekomst gekwalificeerde kandidaten geworven kunnen worden. De rechtspositie van de overige voorzitters blijft – gelet op hun beperktere inzet qua tijd - ongewijzigd. Om die reden wordt in het besluit gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het nieuwe artikel 7, tweede lid, van de Wtl biedt om voor de vergoeding te differentiëren tussen de coördinerend voorzitter en de overige voorzitters. Voor de overige voorzitters wordt gelet op het voorgaande aangesloten bij de het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Besluit Wvac), dat momenteel van toepassing is. Dit betekent dat hun rechtspositie na inwerkingtreding van dit besluit, in de praktijk ongewijzigd blijft, met dien verstande dat deze vergoeding na inwerkingtreding van het onderhavige besluit op dit besluit wordt gebaseerd en niet meer rechtstreeks op de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK012107

Opschrift

Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
12-05-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 20-07-2021 Bekendmaking stb-2021-365
01-10-2021 Inwerkingtreding stb-2021-366
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling