Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021

De Regeling energie vervoer wordt gewijzigd op twee punten die gevolgen hebben voor het kalenderjaar 2021. De eerste wijziging ziet op de mogelijkheid om ook in kalenderjaar 2021 exploitatiereductie-eenheden (UER's) in te zetten. De tweede wijziging ziet op het stopzetten van de mogelijkheid van inboeking van geleverde hernieuwbare energie aan scheepvaart voor het kalenderjaar 2021.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012132

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling energie vervoer in verband met het wijzigen van de uitslag tot verbruik van vloeibare biobrandstof aan zeeschepen en de verkrijging van exploitatiereductie-eenheden over het kalenderjaar 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
26-11-2020 Internetconsultatie (eind)
26-11-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling