Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB risicoverevening 2021

Dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit zorgverzekering op het gebied van de risicoverevening. 1. De vervanging van de vereveningscriteria primaire DKG’s en secundaire DKG’s voor het macro-deelbedrag variabele zorgkosten door het vereveningscriterium DKG’s (diagnosekostengroepen). 2. De invoering voor het vereveningsjaar 2021 van macronacalculatie (85%) bij de variabele zorgkosten en GGZ-kosten en bij de opbrengsten van het verplicht eigen risico. 3. De invoering voor het vereveningsjaar 2021 van een bandbreedteregeling voor de GGZ-kosten met: a. een bandbreedte van +10/-10 euro per premieplichtige verzekerde van een zorgverzekeraar rondom het marktgemiddelde resultaat; en b. een vermindering van 90% van de afwijking met het deel van het marktgemiddelde resultaat dat zich buiten deze bandbreedte bevindt. Dit besluit voegt verder aan het Besluit zorgverzekering een grondslag voor nadere regels bij ministeriële regeling omtrent de berekening van de vast te stellen extra bijdrage die op grond van artikel 33 van de Zorgverzekeringswet is toegekend.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012141

Opschrift

Wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage over het jaar 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-01-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
03-03-2021 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
30-04-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
14-07-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 22-07-2021 Bekendmaking stb-2021-377
23-07-2021 Inwerkingtreding stb-2021-377
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling