Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling Regeling bewijzen van bevoegdheid & Regeling nationale veiligheidsvoorschriften

Deze regeling wijzigt de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001. Wijziging van deze regeling is noodzakelijk in verband met het vervallen van nationale voorschriften voor ballonvaren en het vervallen van de bevoegdverklaring voor landbouwvliegen (Crop Spray Rating). Hiernaast wijzigt de regeling de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen. Wijziging van die regeling is nodig in verband met de Europees toegelaten toepassing van nationale voorschriften op zwaardere Micro Light Aeroplane’s (MLA’s).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012159

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-09-2021 Internetconsultatie (start)
24-10-2021 Internetconsultatie (eind)
07-11-2021 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 06-03-2024 Bekendmaking stcrt-2024-6033
07-03-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-6033

Startpagina

Acties

Delen regeling