Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers i.v.m. financiële aspecten gemeenten

Wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met een aantal financiële aspecten in de relatie Rijk en gemeenten; o.a. een regeling voor oninbare vorderingen i.v.m. verleende voorschotten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012169

Opschrift

Wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in verband met een aantal financiële aspecten in de relatie Rijk en gemeenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 15-02-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-03-2021 Advies Raad van State uitgebracht
15-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 19-03-2021 Bekendmaking stb-2021-137
20-03-2021 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling