Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit voorwaarden instemming en toets in verband met gewijzigde onderwijstaal

In dit besluit wordt geregeld in welke gevallen het accreditatieorgaan in verband met de wijziging van de onderwijstaal kan beoordelen of sprake is van een nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 5.6, eerste lid, WHW. Eveneens wordt geregeld de te volgen procedure bij voornoemde beoordeling. Voorts wordt bepaald in welke gevallen het accreditatieorgaan voorwaarden, bedoeld in artikel 5.6b, eerste lid, WHW alsmede welke voorwaarden dit dan kan betreffen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK012173

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de toets anderstalig onderwijs

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-11-2020 Internetconsultatie (start)
24-12-2020 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling