Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen Richtlijn (EU) 2019/2034 IFD

Het Implementatiebesluit prudentieel toezicht beleggingsondernemingen strekt, samen met het voorstel voor de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen tot implementatie van richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PbEU 2019, L 314).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK012195

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/2034
31-03-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/2034
01-04-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
29-04-2021 Internetconsultatie (eind)
29-04-2021 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 13-09-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 26-11-2021 Inwerkingtreding stb-2021-571
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling